Njoftime

Njoftim rreth paraqitjes së provimeve nga pjesa praktike për shofer instruktorListat e provimeve për shofer instruktor dt 28.09.2020Listat e provimeve për shofer instruktor dt 28.09.2020Listat e provimeve për shofer instruktor dt 28.09.2020Listat e provimeve për shofer instruktor dt 28.09.2020Listat e provimeve për shofer instruktor dt 27.09.2020Listat e provimeve për shofer instruktor dt 27.09.2020Listat e provimeve për shofer instruktor dt 27.09.2020Listat e provimeve për shofer instruktor dt 27.09.2020Listat e provimeve për shofer instruktor dt 26.09.2020Listat e provimeve për shofer instruktor dt 26.09.2020Listat e provimeve për shofer instruktor dt 26.09.2020Listat e provimeve për shofer instruktor dt 26.09.2020Njoftim për mbajtjen e provimeve për licencim dhe përtëritje të licencës për shofer instruktor nga pjesa teorikeNjoftim për provim për përtrirje të licencës (Ri licencimin) së ligjeruesit profesional në autoshkollaNjoftim për licencim ose përtrirje të licencësForma e aplikimit per pyetesAplikacioni per pyetes te drejtimitAplikacioni per pyetes teorikDokumentacioni për paraqitjen e provimit për licencim të ligjëruesve profesionalDokumentacioni për paraqitjen e provimit për licencim të shofer instruktoritNjoftim rreth paraqitjes së provimeve për shofer instruktorNjoftim rreth paraqitjes së provimit për licencim për pyetësNjoftim për licencim ose përtrirje të licencësForma e aplikimit - paraqitjes së provimeve për shofer instruktor, ligjerues profesional dhe seminarit për ligjeruesDOKUMENTACIONI PËR PARAQITJEN E PROVIMIT PËR PËRTRIRJE TË LICENCËS (RILICENCIM) PËR SHOFER INSTRUKTORDOKUMENTACIONI PËR PARAQITJEN E PROVIMITAnulimi i provimeve për shofer instruktor, ligjërues profesional si dhe seminarit për ligjëruesNjoftim per provimin per shofer instruktor - pjesa teorike Seminar per ligjerues dhe provimi per ligjeruesUdhëzimet që duhet plotësuar për të rifilluar punën autoshkollatVendimi për lejimin e qarkullimit të linjave ndër-urbane të udhëtimit tokësor, sipas rekomandimeve dhe udhëzimeve të IKSHP-së, për fazën II të lehtësimit të masave për parandalimin dhe luftimin e COVID-19. Ndikimi i situatës së COVID 19 tek gratë dhe vajzat si dhe rekomandimet për përgjigje të ndjeshme gjinore nga UN Women & UNFPA Njoftim për ndërprerjen e paraqitjes së provimeve për ligjerues profesional dhe mbajtja e seminaritVendimet e mbledhjes së Qeverisë së Republikës së Kosovës në lidhjet me masat e ndërrmarura për parandalimin e infeksionit Corona Virus COVID - 19Kërkesë për zbatimin e vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës nr.01/07 datë 11.03.2020Njoftim për seminar për ligjerues dhe provimi për ligjerues profesional në auto shkollaNjoftim për shfuqizimin e vendimit nr. 12010 për shpalljen publike të nisjeve të lira në transportin ndër-urbanNjoftim për paraqitjen e provimit për shofer instruktor - pjesa praktikeLista e kandidatëve për provim profesional - Udhëheqës QKTA - PraktikNjoftim për provim praktik per inspektues dhe udhëheqës të automjeteveLista e kandidatëve për provim profesional - Udhëheqës QKTALista e kandidateve per provim profesional-Kontrollues TeknikNjoftim për paraqitjen e provimit profesional për kontrollues të automjeteve dhe udhëheqësShpallje Publike për dhënien e tokës me qiraNjoftim për anulim të shpalljes së shërbimeveShpallje Publike - Për dhënien e tokës me qiraVendim për anulimin e pjesërishëm të nisjeve të lira për transport ndër-urbanVendim për shpalljen e nisjeve të lira në transportin ndër-urbanNjoftim për paraqitjen e provimit për shofer instruktor - pjesa praktikeShpallje Publike për dhënien e tokës me qiraNjoftim për mbajtjen e provimit për shofer instruktor nga pjesa teorikeNjoftim për anulim të shpalljesAnulimi i provimeve të mbajtura për ligjërues profesional për autoshkollaNjoftimi për paraqitjen e provimeve për shofer instruktor për pjesën praktikeNjoftimi për mbajtjen e provimeve për shofer instruktor nga pjesa teorikeNjoftim për trajnim për mbajtje të provimit profesional për shofer instruktorRekomandim i KomisionitNjoftim për ligjerues profesional në autoshkollëSeminar per ligjerues dhe provimNjoftimi per provim per licencim te instruktor shoferitNjoftimi per ligjerues profesional te autoshkollaveNjoftim për provimin profesional për kontrollues teknik të automjeteve dhe udhëheqës të qendrës së kontrollimit teknik të automjeteve. Shpallje - “Krijimin e mundësive lehtësuse lidhur me qarkullimin apo lëvizjen e qytetarëve për sigurinë e trafikut”Njoftim për provimin profesional për kontrollues teknik të automjeteve dhe udhëheqës të qendrës së kontrollimit teknik të automjeteveShtyhet provimi për përtrirje (Rilicencim) së ligjeruesit profesional në autoshkolla Njoftim për seminar për përtrirje të licencës së ligjeruesit profesionalNjoftim për pertrirje të licencës për ligjerues profesionalNjoftim për provimin per udheheqës dhe inspektues të automjetevePlotësim,ndryshim i vendimit për nisje të liraVendim për nisje te lira në transportin ndër-urbanNjoftim për licencim dhe përtrirje të licencës per shofer instruktorNjoftim për përtrirje të licencës për ligjërues profesional në auto shkollaNjoftim për shofer instruktor për pjesën praktikeSubvencionimi i linjave : St.A Prishtinë –Fushë Kosovë(rrethrrotullimi) –Sllatinë(mbi rreth-rrotullim)-Aeroporti Ndërkombëtar “Adem Jashari” dhe anasjelltas Njoftim për dhënie të kontratës - “Civil Works for the Upgrading section from 7.165 km to 16.95km of Milloshevë - Mitrovicë M2 Main Road Project, LOT 1” Njoftim për licencim dhe përtrirje të licencës për instruktor shoferNjoftim për shofer instruktor për pjesën praktikeNjoftim për shofer instruktor për pjesën praktikeNjoftim për përtrirje të licencës për shofer instruktorInformacion mbi skemën zbritëse të taksës së autostradës Milot-Morinë, për përdoruesit e shpeshtë të sajNjoftim për ofrimin e shërbimit me "Tiket Ngjitëse"Njoftim për përtrirje të licencës për ligjërues profesionalNjoftim për shtyerje të provimit Njoftim për provim për përtrirje të licencës (Ri licencimin) së instruktor shoferëve. Njoftim për provim - Inspektues të AutomjeteveNjoftim për provim praktik për inspektues dhe udhëheqës të automjeteveNjoftim për ndryshim të orarit Vendim per nisjet e liraPublikuar me 20.06.2018 Njoftim për përtrirje të licencës për pyetes të ngasjes Njoftim - Për paraqitjen e provimit profesional për kontrollues teknik të automjeteve dhe udhëheqës (inxhinier) të qendrës së kontrollimit teknik të automjeteveNjoftim për përtrirje të licencës për ligjerues profesionalNjoftim për përtrirje të licencës për ligjërues profesionalNjoftimi per provim dhe seminar për përtrirje te licencës së instruktor shoferitNjoftim për përtrirje të licencës për shofer instruktor Njoftim për nisjet e lira 21.03.2018Njoftim për përtrirje të licencës për pyetës të drejtimitNjoftim për seminar per shofer instruktorNjoftim për provimin për pyetës teorik për patent shoferNjoftim për përtrirje të licencës për shofer instruktor Njoftim për shtyerje të provimit për pyetës teorikNjoftim për provimin për pyetës teorikNjoftim për shtyrjen e afatit për aplikim për nisjet e lira nëpër regjione në transportin ndër-urban Njoftim për provimin për pyetës teorikNjoftim për shtyerjen e provimit për pyetës të drejtimitNjoftim për nisjet e lira Njoftim për provim për rilicencim të pyetësit të drejtimitNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Inspektor i Transportit RrugorNjoftim për trajner në fushën e patent shoferitNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar për buxhet dhe financaNjoftim për provim për trajnerNjoftim për provimin kualifikues për certifikatën e trajnerit për patent shoferShpallje për avancim - Zyrtar për buxhet dhe financa Paraqitja e provimit për përtirje të licencës Trajnim për pyetës teorikNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar për kontrollimin e peshave boshtore Ftesë për DEBAT PUBLIK, për projektin: Zgjerimi i rrugës Nacionale N 9, Prishtinë-Pejë; Segmenti; Kijevë-Zahaq - në komunën e Pejës Ftesë për DEBAT PUBLIK, për projektin: Zgjerimi i rrugës Nacionale N 9, Prishtinë-Pejë; Segmenti; Kijevë-Zahaq - në komunën e Malishevës Ftesë për DEBAT PUBLIK, për projektin: Zgjerimi i rrugës Nacionale N 9, Prishtinë-Pejë; Segmenti; Kijevë-Zahaq - në komunën e Klinës Njoftim mbi kandadatin e suksesshëm - Zyrtar i ArkivitLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 30.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 26.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer CE për daten 26.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 26.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 01.11.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 31.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 31.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 30.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 30.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Mitrovicë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 31.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 30.10.2017 në Gjakovë  Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në GjakovëLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në GjakovëLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer A për daten 27.10.2017 në GjakovëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 25.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 25.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer CE për daten 25.10.2017 në GjakovëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 25.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 - 27.10.2017 në PrizrenLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer A,B,C,CE,D për daten 23.10.2017 - 27.10.2017 në PrizrenLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në GjilanLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer D për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C1 për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C1 për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 27.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer A për daten 27.10.2017 në PrishtinëNjoftim mbi kandidatin e suksesshëm - Zyrtar i kontrolleve teknikeLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 26.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 23.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer CE për daten 23.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 23.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C1 për daten 23.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 23.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer A për daten 23.10.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 20.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 24.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 23.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 20.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 25.10.2017 në Gjilan Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 16.10.2017 - 20.10.2017 në Prizren Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 - 20.10.2017 në Prizren Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer D për daten 20.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C për daten 20.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 18.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer D për daten 18.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C1 për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C1 për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer A për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 20.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 19.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në PrishtinëFtesë për DEBAT PUBLIK, për projektin: Zgjerimi i rrugës Nacionale N 9, Prishtinë-Pejë; Segmenti; Kijevë-Zahaq - në komunën e Pejës Ftesë për DEBAT PUBLIK, për projektin: Zgjerimi i rrugës Nacionale N 9, Prishtinë-Pejë; Segmenti; Kijevë-Zahaq - në komunën e Malishevës Ftesë për DEBAT PUBLIK, për projektin: Zgjerimi i rrugës Nacionale N 9, Prishtinë-Pejë; Segmenti; Kijevë-Zahaq - në komunën e Klinës  Anulim i konkursit - Zyrtar i lartë për buxhet dhe financa Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 13.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 13.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 13.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 13.10.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 12.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 12.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 12.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 18.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 13.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 16.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 13.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 12.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 11.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 11.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 11.10.2017 në Ferizaj Njoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar për licencimLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 13.10.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 13.10.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 13.10.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.10.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.10.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.10.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 11.10.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 11.10.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 11.10.2017 në PejëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 10.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 10.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 10.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 17.10.2017 në GjilanLista e kandidatëve për testim teori për patent shofer D për daten 12.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 11.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 11.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer CE për daten 11.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 11.10.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 09.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer CE për daten 09.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 09.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C1 për daten 09.10.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 09.10.2017 në Prizren Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 10.10.2017 - 13.10.2017 në Prizren Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 06.10.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 11.10.2017 në Gjilan Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 06.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 03.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 03.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 03.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer D për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C1 për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C1 për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 03.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 03.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 03.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 03.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 03.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 03.10.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për ndrrim patent shofer B për daten 02.10.2017 në Prishtinë  Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer A për daten 06.10.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B,C,CE,D,A për daten 03.10.2017 - 06.10.2017 në PrizrenLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B,C,CE,D për daten 02.10.2017 - 06.10.2017 në Prizren Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer D për daten 06.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer A për daten 06.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C për daten 06.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 04.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 04.10.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer A për daten 02.10.2017 në GjakovëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C,C1 për daten 06.10.2017 në GjilanLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 04.10.2017 në Mitrovicë Njoftim për anulim të trajnimeve për pyetës teorik 15.09.2017 - 16.09.2017Anulim i Konkursit - Inspektor i Transportit RrugorLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.09.2017 -15.09.2017 në Prizren Njoftim për paraqitje të provimit për ligjërues profesional në autoshkollaNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar i Personelit Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 15.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 15.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 15.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 15.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 14.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 14.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 14.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 14.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 14.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 14.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 13.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 13.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 13.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 13.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 13.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 12.09.2017 në Prishtinë Njoftim për seminar për pyetës teorikLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 11.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 07.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 07.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 11.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer CE për daten 11.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 11.09.2017 në FerizajLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer D për daten 08.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C1 për daten 08.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C1 për daten 08.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer C për daten 08.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer A për daten 08.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 08.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 08.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 08.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 08.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 07.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 07.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 07.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 07.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 07.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 07.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.09.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 05.09.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 08.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në FerizajNjoftim për seminar per shofer instruktorLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 28.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 30.08.2017 në Gjakovë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer CE për daten 30.08.2017 në GjakovëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 06.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 05.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 04.09.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 25.08.2017 në Prizren Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.08.2017 në Prizren Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.08.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.08.2017 në Pejë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 25.08.2017 në PejëLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer D për daten 28.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C1 për daten 28.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer C për daten 28.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 28.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 28.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer A për daten 28.08.2017 në PrishtinëLista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 31.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 30.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 29.08.2017 në Prishtinë Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 28.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 25.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 24.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B për daten 22.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 24.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 23.08.2017 në Ferizaj Lista e kandidatëve për testim teorik për patent shofer B për daten 23.08.2017 në FerizajLista e kandidatëve për testim praktik për patent shofer B,C,D,A për daten 21.08.2017-25.08.2017 në Prizren

Foto Galeria

Video Galeria