Kontakti

Kabinet i Ministrit: 038/200-32-004 , 038/ 200-32-041

Kabinet i Zv.Ministrit: 038/200-28-005

Sekretari i Pergjithshem:
038/200-28-039

Departamenti i Infrastruktures Rrugore: 038/211-494

Departamenti i Transportit Rrugor: 038 200 28 597 , 038 200 28 517

Departamenti i Financave: 038/212-297

Departamenti i Prokurimit: 038/211-909

Departamenti Ligjor: 038/211-558

Departamenti i Automjeteve: 038/200-28576, 038/200-28577

Departamenti i Aviacionit: 038/200 - 28105

Zyra per Integrime Europiane: 038/213-090

Sekretariati i Keshillit per Siguri ne Rruge: 038/212-046

Drejtoria e Rrugeve: 038/554-478

Njesia e Patente Shofereve: 038/551-249; 038/200-28-387

Divizioni per komunikim Publik :
038/200-28-041


Mjedis dhe Planifikim Hapesinor :

038/200-32-003 

email: dkp.mmph@rks-gov.net 


Adresa :
Ish Ndertesa e Germise
10000, Prishtine
Republika e Kosoves

Email :

mi.info@rks-gov.net

Foto Galeria

Video Galeria