Departamenti Koordinues i Këshillit për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor

Më poshtë gjeni disa nga aktivitetet e Departamentit Koordinues të KSKRR-së:


- Zhvillimin dhe implementimin e politikave dhe programeve për përmirësimin e sigurisë në komunikacionin rrugor
- Koordinimin e të gjithë akterëve që punën e tyre e zhvillojnë në të mirë të sigurisë në komunikacionin rrugor duke përfshirë OJQ-të
- Zhvillon fushata të ndryshme vetëdijësuese dhe edukuese për parandalimin e aksidenteve në komunikacionin rrugor

Pra qëllimi kryesor i Departamentit Koordinues të KSKRR-së, është puna e vazhdueshme në rritjen e sigurisë në komunikacionin rrugor.

 

Annual Statistics for Western Balkans - Fatalities for 2020 


Dekada e Sigurisë Rrugore 2010 - 2019  - Sharko

Të sigurtë në rrugë gjatë dimrit  - Shkarko

Vendose rripin për sigurinë tuaj - Shkarko

 

137 TË VDEKUR NË VITIN 2017NË AKSIDENTE TRAFIKU - Shkarko

 

137 PERSONS LOST THEIR LIVES IN TRAFFIC ACCIDENTS IN 2017  - Shkarko

 

Raport me  rekomandime nga njësiti Task Force  - Shkarko 

 

Strategjia e Sigurise Rrugore dhe Plani i Veprimit ne Kosove - shkarko dokumentin  - Shkarko


Strategjia e sigurise Rrugore dhe Plani i Veprimit - Road Safety Strategy and Action Plan in Kosovo - download


Strategjia e sigurise Rrugore dhe Plani i Veprimit - Strategija o Cestovnoj Sigurnosti na Kosovu i Plan Aktivnosti

 

Udhezimi Administrativ 16/2008 mbi Keshillin per sigurine ne komunikacionin rrugor - shkarko dokumentin

 

Nezir Gashi - Drejtor 

Nezir.Gashi@rks-gov.net

+381 (0) 38 200-28 545 

Foto Galeria

Video Galeria