Udhëzimet Administrative

Udhëzimi Administrativ (MI) Nr. 11/2018 për hetimin e aksidenteve dhe incidenteve në transportin hekurudhor.Udhëzimi Administrativ (MI) nr. 10/2018 për mjetet me vlerë muzeoreUdhëzimi Administrativ (MI) nr. 09/2018 2018 për ndryshim dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ NR. 21/2017 për mbajtjen e trajnimeve dhe seminareve në fushën e patentë shoferitUdhëzimi Administrativ (MI) nr.08/2018 për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për kategorizimin e rrugëveUdhëzimi Administrativ (MI) Nr. 07/2018 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 19/2017 për instruktor shoferUDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) NR. 09/2018 PËR STANDARDE MINIMALE TË AFTËSISË PSIKO FIZIKE PËR SHOFERË TË AUTOMJETEVEUdhëzimin Administrativ (MI) NR. 06/2018 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr.11/2017 për Trajner në Fushën e Patentë ShoferitUdhëzimin Administrativ (MI) NR. 05/2018 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr.20/2017 për Licencimin e Auto ShkollaveUdhëzimin Administrativ (MI) NR. 04/2018 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr.15/2017 për Ligjerues Profesional në Auto ShkollëUDHËZIM ADMINISTRATIV (MI) Nr. 2/2018 PËR PËRCKATIMIN E KUSHTEVE DHE PROCEDURAVE PËR HOMOLOGIM TË MJETEVE RRUGOREUdhëzimin Administrativ (MI) nr.03/2018 për shtypjen e vin numritUdhëzim Administrativ (MI) Nr. 01/2018 për kontrollimin teknik të automjeteve Lista e rrugëve të MIT - shtojca 1 e UA nr 08/2018

Foto Galeria

Video Galeria