Udhëzimet Administrative

Udhëzim Administrativ (MI) Nr. 26/2017 për subvencionimin e linjave ekonomike të pa qëndrueshme në transportin ndërurban Udhëzim Administrativ (MI) Nr. 25/2017 për poligonin për drejtim të sigurtë Udhëzimi Administrativ (MI) 09/2017 për sinjalizimin dhe rregullat e trafikut rrugor Shtojca 1 - Udhëzimi Administrativ (MI) 09/2017 për sinjalizimin dhe rregullat e trafikut rrugor - AnglishtShtojca 1 - Udhëzimi Administrativ (MI) 09/2017 për sinjalizimin dhe rregullat e trafikut rrugor - SerbishtUDHËZIMIN ADMINISTRATIV (MI) NR. 24/2017 MASAT PËR SIGURIMIN E CILËSISË DHE STANDARDET MINIMALE PËR PYTËS Udhëzimi Administrativ (MI) 22/2017 për shenjimin e mjetit të personit me aftësi të kufizuaraUdhëzimi Administrativ (MI) 23/2017 për planprogramin e trajnimit shtesë për drejtim të sigurtUdhëzimi Administrativ (MI) 21/2017 për mbajtjen e trajnimeve dhe seminareve në fushën e patentë shoferitUdhëzimi Administrativ (MI) 17/2017 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2012 për licencimin e operatorëve të transportit hekurudhorUdhëzimi Administrativ (MI) 18/2017 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2012 për licencimin e menaxherëve të infrastrukturës hekurudhore Udhëzimi Administrativ (MI) 20/2017 për licencimin e autoshkollave Udhëzimi Administrativ (MI) 19/2017 për instruktor shoferUdhëzimi Administrativ (MI) Nr. 16/2017 për dhënien e provimit për ndërrim të patent shoferit të huajUdhëzimi Administrativ (MI) Nr. 14/2017 për dhënien e provimit për patent shoferUdhëzimi Administrativ ( MI ) Nr. 13/2017 për plan programin për aftësimin e kandidatit për shoferUdhëzimi Administrativ (MI) Nr. 15/2017 për ligjërues profesional në auto shkollëUdhëzimi Administrativ (MI) Nr. 12/2017 për mbikqyrjen profesionale në fushën e patent shoferitUdhëzimi Administrativ (MI) Nr. 11/2017 për trajner në fushen e patentë shoferitUdhëzimi Administrativ (MI) Nr. 10/2017 për vendosjen e panove reklamuese në rrugët nacionale dhe rajonaleUdhëzimi Administrativ (MI) Nr. 08/2017 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) Nr. 09/2015 për kycje, instalime nëpër tokën rrugore dhe për shfrytëzim të tokës së rrugëve nacionale dhe rajonale Udhëzimi Administrativ (MI) Nr. 07/2017 për rregullat dhe kushtet për lëvizjen e sajave mjeteve të pajisura me rrëshqitëseUdhëzimi Administrativ (MI) Nr. 06/2017 për rregullat për qerre dhe makina të punësUdhëzimi Administrativ (MI) Nr. 05/2017 për shënimin e automjeteve me destinim të veçantëUdhëzimi Administrativ (MI) 03/2017 për ulësen e sigurisë për fëmijëUdhëzimi Administrativ (MI) 04/2017 për transportin e personave në hapësirën për vendosjen e ngarkesës me mjetin rrugorUdhëzimi Administrativ (MI) 02/2017 për paisje dimërore

Foto Galeria

Video Galeria