Studimet e Fizibilitetit


Azhurnim i studimit të fizibilitetit. ESIA dhe azhurnim i projektit të hollësishëm për ndërtimin e rrugës N9 Prishtinë - Pejë (SEETO Route 6 B), seksioni Kijevë –Klinë deri Zahaq (30KM) 

 

Plani i veprimit mjedisor dhe social (ESAP) (Draft) 


Korniza e blerjes së tokës dhe zhvendosjes (Draft)


Vlerësimi i ndikimit mjedisor dhe social

Përmbledhje jo-teknike (Draft)


Plani për angazhimin e palëve të interesit (Draft)

 

Foto Galeria

Video Galeria