Ndërtimi i segmentit rrugor Gadime e Epërme-Smallushë-Sllovi

Foto Galeria

Video Galeria