Zhvillime punimesh në mirëmbajtjen e rrugës rajonale Pejë-Mitrovicë

Prishtinë, 12 nëntor 2020


Në kuadër të mirëmbajtjes së rrugëve nacionale dhe rajonale të Kosovës, Ministria e Infrastrukturës po vazhdon aktivitetet e saja edhe në rrugën rajonale  R101 Pejë-Mitrovicë, përkatësisht në fshatin Rakosh.


Në këtë pjesë aktualisht po punohet në frezimin dhe asfaltimin e shtresës qarkulluese me asfalt.


Pas asfaltimit, parashihet punimi i bankinave dhe sinjalizimi horizontal.


Ministria e Infrastrukturës mbetet e angazhuar në mirëmbajtjen e rrugëve mbi të cilat zotëron kompetencë.

Foto Galeria

Video Galeria