Transporti perfaqeson 16 % te emetimit te gazrave serre te Ballkanit Perendimor

Transporti perfaqeson 16 % te emetimit te gazrave serre te Ballkanit Perendimor dhe eshte sektori i dyte me i madh pas ngrohjes, qe kontribon ne ndotjen e ajrit urban. Rajoni duhet te rishikoje veprimet kolektive dhe specifike  te vendeve per ta adresuar keto ceshtje.


Politikebersit, aktoret kryesore publike dhe private nga rajoni dhe partneret per zhvillim u mblodhen ne Tirane me 21 nentor per te nxitur rritjen e gjelber permes zhvillimit te automjeteve me te pastra e-mobility ne rajon.


Takimi shenoi fillimin e nje studimi te mbeshtetur nga Banka Boterore qe do te ndihmoje vendet e Ballkanit Perindimor te identifikojne masat dhe politikat rregullatore per te permirsuar performancen mjedisore te automjeteve. 

Foto Galeria

Video Galeria