Puna për Rehabilitimin e Rrugës Rajonale Zhur – Dragash – Brod, me gjatësi prej 42 km po vijon edhe më tej

 Bashke me deputete, kolege e bashkepunetore, sot vizituam punimet ne segmentin e rruges Dragash-Brod, segmentit qe tashme kane marre nje dinamike te re te zhvillimit te punimeve. Punimet per kete veper te rendesishme e te shume pritur me gjatesi totale prej 42 km kane avancuar ndjeshem dhe parashikohet qe ne fillim te veres se vitit te ardhshem te jete e aksesueshme per te gjithe qytetaret.


Kjo rruge eshte e ndare ne dy Lote, Lot 1: Zhur – Dragash dhe Lot 2: Dragash – Brod, me vlere te pergjithshme prej: 7,731,053.31 EUR. Loti i pare eshte perfunduar deri ne 90%, ndersa Loti 2 pjesa prej 12 Km, Tyrbe e Pllaves-Zaplluzh, njashtu ka perfunduar 90%, nderkohe qe ketu ku ndodhemi kemi filluar tashme me asfaltim. Ky projekt pritet qe ti jape nje hov zhvillimit turistik te zones, e cila eshte e pasur me shume potenciale.

Foto Galeria

Video Galeria