Po vazhdon Ndërtimi dhe Renovimi i Shtëpive të Shqiptarëve në Veri të Kosovës

Ne Mbledhjen e 162-te te Qeverise, miratuam vendimin per vazhdimin e metutjeshem te Rinderitimit dhe Renovimit te Shtepive individuale te familjeve, te cileve u jane demtuar shtepite gjate periudhes kohore 1998/1999. 


Gjate luftes se fundit, vendit tone i jane shkaktuar deme masive shkaterruese nga Serbia, qe vazhdojme t'i vuajme ende edhe sot. Bazuar ne situaten e gjendjes faktike te familjeve ne Veriun e Republikes se Kosoves, dhe sipas Raportit te Komisionit Vleresues te Komunes se Mitrovices mbi demet e shkaktuara te luftes gjate viteve 1998/99, ne kuader te Ministrise se Mjedisit, Planifikimit Hapesinor dhe Infrastruktures ne bashkepunim me organin kompetent komunal, kemi marre vendimin per vazhdimin e projektit per rindertimin dhe renovimin e shtepive te demtuara gjate asaj periudhe kohore.

Foto Galeria

Video Galeria