Po e fillojmë javën me zhvillimin e Punimeve Ndërtimore në Rrugën Nacionale N2 Prishtinë - Mitrovicë

Me gjatesi prej 9.78 km, punet ndertimore perfshijne zgjerimin e rruges ekzistuese, rruge kjo me kater korsi, me dy drejtime te ndara, me korsi secila prej 3.75m gjeresi, e po ashtu edhe me korsi ndihmese ne te dyja anet me gjeresi prej 2.0m, si dhe objekte ndihmese dhe struktura tjera infrastrukturore si ura. 


Tani ky projekt eshte vene ne rrugen e duhur me intensifikimin e punimeve, nje investim infrastrukturor me rendesi madhore per zhvillimin ekonomik te vendit.


Urime te gjithe qytetareve te Kosoves!

Foto Galeria

Video Galeria