Njoftim per media

Prishtine,

10 mars 2023


Ju njoftojme qe per shkak te punimeve ne rehabilitimin e disa segmenteve te rruges Nacionale  N25.3 Kllokot - Gjilan, gjegjesisht  nga fshati  Livoc i Poshtem, , gjithashtu nga fshati Budrige e Poshtme, Pasjan,Velekince deri ne Gjilan do te mbyllet per qarkullimi te automjevete nga data 13 mars 2023 dhe do te kete devijim te trafikut per 30 dite prej ores 07:00 deri ne oren 18:00.

 

Ju lutemi qe pergjate kesaj kohe automjete jo me te medha se 3.5 tone  ti shfrytezojne rruget alternative, ndersa banoret e vendbanimeve pergjate ketij segmenti mund te shfrytezojne me kujdes te shtuar rrugen ekzistuese.  Bashkangjitur e gjeni harten, nga do te mund te qarkullojne automjetetet gjate kesaj kohe!