Njoftim për Debat Publik

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, Neni 20, pika 2 dhe 4, Ministria e Infrastrukturës, në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit, organizojnë:  

 

DEBAT PUBLIK

 

Për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis për ndërtimin e pjesës “E” të autoudhësPrishtinë-Merdare (OTEJL Korridori 7).

 

 

Njoftohet  publiku i interesuar se më datën  09.10.2020 në ora 11:30  objektin e Komunës së Podujevës, do të organizohet  debat publik ngaMinistria e Infrastrukturës, në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit.

 

Debati publik do të organizohet për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis për ndërtimin e pjesës “E” të autoudhës Prishtinë-Merdare(OTEJL Korridori 7).

 

 

 

Debati Publik do të organizohet edhe në mënyrë virtuale në platformën ZOOM 

 

https://us04web.zoom.us/j/2399942418?pwd=NkE4ZFlmQTRGd3hnOEcrbHEyYURxUT09

 

Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit.

 

Foto Galeria

Video Galeria