Njoftim

Nga sot e tutje, MMPHI ka marre persiper qe te beje publikimin e kalueshmerise per te gjithe kandidadet e patente shoferit  per (provimin teorik dhe provimin praktik te vozitjes).


Kjo eshte kalueshmeria e te gjithe kandidateve per provimin teorik dhe te vozitjes per patente te shoferit, sipas njesive ne tere territorin e Republikes se Kosoves per javen qe e lame pas.


Provimi teorik:


1. Prizren       50%

2. Mitrovice   42%

3. Peje            40%

4. Gjakove     39%

5. Prishtine    38%

6. Ferizaj        37%

7. Gjilan         33%


Provimi praktik (vozitja):


1. Prizren       70%

2. Prishtine    63%

3. Mitrovice   62%

4. Gjakove     61%

5. Ferizaj       61%

6. Gjilan         54%

7. Peje.          54%

Foto Galeria

Video Galeria