Nënshkruam marrëveshje me MCA-Kosova, si një hap tjetër të rëndësishëm drejt energjisë më të pastër

Ne perputhje me prioritetet e zhvillimit kombetar dhe energjetik te qeverise, dhe synimit te uljes se pergjithshme te varferise ne Kosove, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapesinor dhe Infrastruktures nenshkroi Memorandumin e Mirekuptimit me MCA-Kosova per Energjine dhe Mbeshtetjen e Politikave Klimatike ne kuader te Programit Kompakt, ndersa Ministria e Ekonomise nenshkroi Marreveshjen e Entit Zbatues per Aktivitetin Multifunksional te Ruajtjes se Energjise.


Te dyja ministrite po sherbejne si partnere qeveritare ne zbatimin e asistences teknike te financuar nga Kompakti, rrjedhimisht po e fillojme bashkepunimin per nje qasje sistematike per llogaritjen e gazrave serre, si marreveshje thelbesore per zbatimin e suksesshem te aktiviteteve te Kompaktit, te cilat jane komponent integral te strategjise se Kosoves per rritjen e sigurise energjetike dhe kalimin ne burime me te pastra te energjise. 

Foto Galeria

Video Galeria