Në mbledhjen e sotshme të Qeverisë, miratuam Vendimin Preliminar për Shpronësimin e Pronave të Paluajtshme për realizimin e Rrugës Nacionale Kijevë-Zahaq, segmenti Kijevë - Dollc

 Ne mbledhjen e sotshme te Qeverise, miratuam Vendimin Preliminar per Shpronesimin e Pronave te Paluajtshme per realizimin e Rruges Nacionale Kijeve-Zahaq, segmenti Kijeve - Dollc 


Rruga Nacionale N9 Kijeve-Zahaq, perkatesisht segmenti Kijeve-Dollc, eshte e ndare ne 4 llote me gjatesi totale 12.8 km dhe me buxhet te planifikuar prej 32 milione €.


Kjo rruge do te ndikoje drejtperdrejt ne jeten e mijera banoreve dhe do te sherbeje si mundesi per zhvillimin ekonomik te te gjithe zones se rrafshit te Dukagjinit.

Foto Galeria

Video Galeria