Në Mbledhjen e 159-të të Qeverisë së Republikës së Kosovës, miratuam këto vendime:

 Vendimin Preliminar per shpronesim per interes publik te pronave te paluajtshme, te cilat preken nga realizimi i Projektit: Zgjerimi i Rruges Rajonale, Doganaj- Shterpce.

 

Vendimin Preliminar per shpronesim per interes publik te prones se paluajtshme, ish-shoqerore \"Ballkan\" Njesia Damper, per nevoja te Ministrise se Mbrojtjes dhe Forces se Sigurise se Kosoves.

 

Vendimin per shqyrtimin e metejme te kerkeses se Komunes se Prizrenit per shpronesim per interes publik te prones se paluajtshme ish-shoqerore \"Progres\" per realizimin e Projektit: \"Varrezat e Qytetit te Prizrenit\".

 

Vendimin per shqyrtimin e metejme te kerkeses se Komunes se Rahovecit per shpronesim per interes publik te prones se paluajtshme, ish-shoqerore, \"Jugopetroll\" per realizimin e Projektit: \"Ndertimi i Sheshit Qendror te Qytetit\".

 

Vendimin per shqyrtimin e metejme te kerkeses per shpronesim per interes publik per realizimin e kater (4) projekteve: Rikonstruktimi dhe zgjerimi i \"Deponise Sanitare\" ne Landovice per regjionin e Prizrenit, Rikonstruktimi dhe zgjerimi i \"Deponise Sanitare\" ne Velekince, per regjionin e Gjilanit, Ndertimi \"Deponise se re Sanitare\" per regjionin e Prishtines, Rehabilitimi, mbyllja dhe ndertimi i stacionit te transferit te \"Deponise Sanitare\" ne Dumnice te Poshtme per regjionin e Podujeves.


Koncept-dokumentin per Fushen e Sherbimeve te Navigacionit Ajror.  Ky koncept dokument synon te krijoje infrastrukturen ligjore te pershtatshme per zhvillimin e ofruesit te sherbimeve te navigacionit ajror deri ne pergatitjen per kontrollimin e plote te hapesires ajrore te Republikes se Kosoves

Foto Galeria

Video Galeria