MTPT-ja lançon Ueb Faqen e re të Standardizuar

MTPT-ja sot ka filluar me lançimin e Ueb Faqe-s së re.

 

Së shpejti të gjitha Informacionet të cilat kanë qenë ne Ueb Faqen e vjetër do të barten në Ueb Faqen e re.

 

 

Ueb Faqja është zhvilluar në bashkëpunim me kompaninë FLYARTS

Ju falemnderit për mirëkuptimin tuaj

MTPT Webmaster  

 

*Informacionet të cilat ndodhen ne Ueb Faqen e vjetër mund ti vizitoni tek

www.mtpt.org/old

Foto Galeria

Video Galeria