Të drejtat e Trafikut Ajror (leje për fluturime)

Për lejet e operimeve ajrore për/nga Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari” kontaktoni Ministrinë e Infrastrukturës në email adresë: TrafficRights@rks-gov.net  ose    Tel.:  +383 (0) 38 200 28 105,  vetëm gjatë orarit të punës  e Hëne - e Premte, 08:00-16:00.


- Kërkesa për fluturime të Rregullta dhe Sezonale  duhet të dorëzohet së paku tridhjetë (30) ditë para fluturimeve të planifikuara;

- Kërkesa për fluturime Ad Hoc  duhet të dorëzohet së paku tri (3)  ditë para fluturimit të planifikuar; 
 
- Kërkesa  për Taxi Fluturim bëhet së paku  një (1)  ditë para fluturimit të planifikuar. 
Application Air Carriers Scheduled Flights


Application Form for Non ECAA FlightsFoto Galeria

Video Galeria