PRAVA VAZDUSNOG SAOBRACAJA ( dozvole za letove )

Za dozvole za vazdusne operacije do/od Međunarodnog Aerodroma  Priština   "Adem Jašari" obratiti se Ministarstvu InfrastruKture na email adresu: TrafficRights@rks-gov.net ili Tel.: +383 (0) 38 200 28 105, samo u toku radnog vremena  Ponedjeljak - Petak, 08:00-16:00.


- Zahtev za Redovnim i Sezonskim letovima prilaze se najmanje trideset (30) dana pre planiranih letova;

- Zahtev za Ad Hoc letove prilaze se najmanje tri (3) dana pre planiranih letova;

- Zahtev zaTaksi Letove prilaze se  najmanje jedan (1) dan pre planiranih letova.


 

Application Air Carriers Scheduled Flights 


Application Form for Non ECAA Flights

Foto Galerija

Video Galerija